"; $lang_girissonuc="Please Wait"; $lang_kayitsonuc="Success. Please wait."; $lang_guncellerumuz="You Gamers Name"; $lang_guncelleuye="Nickname (Not change)"; $lang_guncellesifre="Password (To change)"; $lang_guncellemail="E-mail Address"; $lang_guncelleuyelik="Profile Update"; $lang_iptal="Cancel"; $lang_girisyap="Login"; $lang_girisyapbaslik="Login Form"; $lang_girisyapkadi="Nickname"; $lang_girisyapsifre="Password"; $lang_kayitoloyuncu="You Gamers Name"; $lang_kayitolkadi="Nickname"; $lang_kayitolsifre="Password"; $lang_kayitolsifretekrar="Re Password"; $lang_kayitolmail="E-mail Address"; $lang_kayitolbuton="Register"; $lang_kayitoliptal="Cancel"; $lang_skor="TOP20 Score List"; $lang_girisyapilan="Logged in:"; $lang_cikisyap="Logout"; $lang_uyelikguncelle="Profile Update"; $lang_skorlistesi="Score List"; $lang_ffa="Global FFA"; $lang_team="Teams War"; $lang_exp="Experimental"; $lang_oyunlocal="Global"; $lang_oyunbasla="Play Game"; $lang_ayarskingizle="No Skins"; $lang_ayarisimgizle="No Nicks"; $lang_ayarsiyahtema="Dark Theme"; $lang_ayarrenkgizle="No Colors"; $lang_ayarpuangoster="Show Mass"; $lang_ayarsohbetgizle="Hide Chat"; $lang_ayarkeskingörsel="Smooth Render"; $lang_ayaravataryukle="Upload Avatar"; $lang_ayaravatargaleri="Avatar Galery"; $lang_oynamadanizle="Spectate"; $lang_spacebolun="divided by."; $lang_wparcala="send track with its competitors."; $lang_gizlilik="Privacy"; $lang_iletisim="Contact"; $lang_baglaniyor="Connecting!"; $lang_bekleyin="If you cannot connect to the servers, check if you have some anti virus or firewall blocking the connection."; $lang_enterbassohbet="Press Enter to Chat!"; $lang_enterbassohbetuyari="System: Please Login!"; $lang_leaderboardlng="Leaderboard"; $lang_scorelng="Score"; $lang_top20="Top 20"; $lang_skingaleri="Skins Gallery"; $lang_skinyukle="Skins Upload"; $lang_asitmodu="Acid Mode"; $lang_haritagizle="Map Hide"; $lang_kenargizle="Edge Hide"; $lang_kalinnick="Thick Nick"; $lang_herkessaydam="All Transparent"; $lang_saydamvirus="Transparent Virus"; $lang_pozisyongizle="Position Hide"; $lang_herkesinpuani="All Point"; $lang_sesac="Volume Up"; $lang_zoom="Zoom++"; $lang_arkaplan="Background"; $lang_gunlukskor="Daily"; $lang_eniyiskor="Best Score"; $lang_eniyiklan="Best Clan"; $lang_klanbilgileri="Clan info"; $lang_kabulet="Accept"; $lang_reddet="Reject"; $lang_klanadidegistir="Clan Name Change"; $lang_klanisimdegisbtn="Name Change"; $lang_clanisim="New clan name"; $lang_davetet="Invited"; $lang_davetliuye="Invited to Clan"; $lang_klanpuani="Clan Point"; $lang_antilag="Anti Lag & Skin"; $lang_klanolustur="Create Clan"; $lang_klanadi="Clan Name"; $lang_create="Create"; $lang_langselect="LANG SELECT"; $klan="CLAN"; $klansistemiuye="Login for clan system."; $uyegirisformu="Login Form"; $kullaniciadi="Username"; ?>  

Share on Twitter